You need to upgrade your Flash Player


About us

 
Vårt firma har over den siste 4 års-periode bygget opp en importaktivitet med fokus på trebaserte produkter og råvarer til møbelindustrien i det nordiske markedet. Hovedaktiviteten er per i dag konsentrert pm det norske markedet, men vår ambisjon er å gradvis også ekspandere inn i de øvrige skandinaviske land.

Kundene er grossister, sagbruk, møbelprodusenter, detaljforhandlere osv og produktspekteret strekker seg over et vidt spekter fra innendørs panel til byggeindustrien til prekuttede plater i kryssfiner eller mdf til møbelindustrien. I alle våre arbeidsprosesser legges det ned mye arbeid for å finne den mest optimale løsningen for den enkelte kunde både når det gjelder kvalitet, pris og øvrige leveringsbetingelser.

En normal arbeidsprosess ved et nytt produkt eller en ny kunde vil være som følger:
1. Detaljert analyse av kundes krav til kvalitet, prisnivå og regularitet
2. Identifisere aktuelle produsenter og i den grad det er mulig sjekke produkter mot kravspesifikasjon
3. Fremskaffe budsjettpriser og logistikkostnader for å vurdere om det er grunnlag for å gå videre
4. Få sendt over bildemateriell og detaljerte tekniske krav som toleranser osv.
5. Få sendt vareprøver til kunde
6. Testleveranse

Gjennom denne prosessen forsøker vi i størst mulig grad å kvalitetssikre alle aspekter av leveransen samt å finne de produsentene som gir de mest optimale transportbetingelsene.

Vi har per i dag ikke noe mellomlager i Norge noe som betyr at vi er avhengige av kunder som kan forholdsvis mange enheter eller større volumer. Transport skjer nomalt ved hjelp av trailer, skip eller container.

Vi importerer årlig ca. 5 - 600 trailerlass med alle slags produkter innenfor dette segmentet og har gjennom disse leveransene opparbeidet god kompetanse innenfor logistikk samt at vi har forhandlet frem gunstige transportavtaler.


NYHETER

Latest news10.06.2008

Nordisk Treimport AS lanserer i disse dager sin nye hjemmeside som vi håper skal bli til nytte både for gamle og nye kunder...

OUR LOCATIONS

 


You need to upgrade your Flash Player