You need to upgrade your Flash Player


News

 

10.06.2008

Nordisk Treimport AS lanserer i disse dager sin nye hjemmeside som vi håper skal bli til nytte både for gamle og nye kunder. Vi har på denne siden forsøkt å sette fokus på vår arbeidsmetodikk samt at vi har fått oppdatert alle våre adresser og telefonnumre.


10.06.2008

Av øvrige nyheter kan vi opplyse følgende: Vårt avdelingskontor på Sunnmøre er nå 100% operasjonelt og bedrifter som trenger assistanse innenfor råvarer til møbelproduksjon eller lignende bes kontakte Sverre som vil være behjelpelig med finne frem til konkurransedyktige priser. Vi har allerede et stort spekter av produsenter i vårt system og finner vi dem ikke der, har vi metodene for å finne frem til nye.


10.06.2008

Når det gjelder trelast er prisen på vei nedover, spesielt for gran. Det er store lagre hos sagbrukene og det hersker nå en del usikkerhet om i hvilket tempo prisene skal justeres nedover. Vi tar sikte på å sende ut nye prislister med nedjusterte priser ca. 1. juli.