Andre produkter
Gjennom det utstrakte nettverket vi har tilgang til, har vi mulighet for å fremskaffe mange ulike produkter. Vi arbeider ofte med forespørsler fra kunder, hvor vi utnytter våre kontakter for å finne spesielle produkter. Enhver kunder er velkommen til å utfordre oss med en slik problemstilling, og vi vil vanligvis prøve å tilby to mulige løsninger for hvert produkt.