Impregnert trelast
Hvert år importerer vi i størrelsesorden 2-3.000 m³ med impregnert trelast inn i det norske markedet. Produktene er i hovedsak terrassebord, konstruksjonsvirke, påler etc. Vi kan også framskaffe lignende produkter i sibirsk og europeisk lerk, eller eik.