Trelast
Nordisk Treimport AS dekker et vidt sortiment av produkter innenfor området trelast og lignende produkter. Over flere år har vi utviklet et godt samarbeid med de mest betydningsfulle produsenter i Skandinavia, samt også fra andre nord europeiske land. Gjennom dette nettverket av produsenter har vi muligheter til å tilby et stort spekter av produkter til konkurransedyktige priser som f.eks. listverk, paneler, konstruksjonsvirke og skurlast osv.

Vi har lang erfaring i å organisere effektive logistikkløsninger, og med et volum på 5-600 trailere i året har vi oppnådd svært gunstige fraktbetingelser fra svenske og norske transportselskaper.